1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes www.audress.com internetinėje parduotuvėje.

 

  1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1. Internetinėje parduotuvėje www.audress.com  turi teisę pirkti:

 

2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;

 

2.1.2. juridiniai asmenys;

 

2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;

 

2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

 

2.2. Užsiregistravus www.audress.com  elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo.

 

2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.audress.com  duomenų bazėje.

 

2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, www.audress.com informuoja klientus el. paštu Pirkėjo nurodytu adresu.

 

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.audress.com internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis. Asmens duomenims pasikeitus, turi būti atnaujinami, kitaip dėl atsirandančių nuostolių internetinė parduotuvė www.audress.com neatsako.

 

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.

 

3.4. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo informuoti elektroninę parduotuvę, kad nebūtų padaryta žala dėl trečiųjų asmenų kaltės.

 

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą, kurie nurodyti www.audress.com internetinės parduotuvės skiltyje ,,Apmokėjimas“.

 

3.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ginalaura.lt internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

3.7. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš www.audress.com internetinės parduotuvės skilties ,,Apmokėjimas“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko “Patvirtinti” paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties.

 

3.8. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

 

3.9. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

3.10. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

 

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis www.audress.com internetinės parduotuvės paslaugomis.

 

4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis www.audress.com internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

 

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.

 

4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

 

4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis www.audress.com elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.

 

4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

 

4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas www.audress.com elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

  1. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos

 

5.1. Pirkėjas www.audress.com  internetinėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.

 

5.2. Pirkėjas apsilankęs www.audress.com internetinėje parduotuvėje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis.

 

5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomenys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai

 

5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei kol nesutinka su www.audress.com Parduotuvės Taisyklėmis.

 

5.5. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš www.audress.com internetinės parduotuvės skilties ,,Apmokėjimas“ pasirinkto apmokėjimo būdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko ,,Patvirtinti“ paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to laiko, kai www.audress.com gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo už apmokėtas prekes.

 

5.6. Prekių kainos www.audress.com internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.

 

5.7. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, ruošia prekių siuntinį ir praneša Pirkėjui apie paruoštas prekes el. paštu Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 

5.8. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 valandas, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

 

5.9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis www.audress.com elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 

  1. Prekių pristatymas

 

6.1. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo,  nepriklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kiekio. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.

 

6.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

 

6.3. Prekės išsiunčiamos paprastai per 2-3 d.d. ,jei prekės yra sandelyje.Kai prekes reikia pagaminti tai gali trukti 5-7 d.d. ,jeigu prekės kortelėje ar prie pristatymo būdų nėra nurodyta kitaip.

 

6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.

 

6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

6.6. Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

 

6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

 

6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo informuoti Pardavėją el. paštu.

 

6.9. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

 

  1. Prekių kokybės, garantijos

 

7.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančios el. parduotuvėje.

 

7.2. Pardavėjas neatsako, jei www.audress.com internetinėje parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių neatitinka prekės spalva, forma, dydis nuo realaus prekės savybių.

 

7.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį

 

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklėmis.

 

8.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

8.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu, paštomatu arba pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.

 

8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu [email protected]

 

8.5. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, neištepta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.).

 

8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.

 

8.7. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).

 

8.8. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju (jei nebetenkinama nemokamo pristatymo sąlyga)  iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

 

8.9. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

 

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

 

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.

 

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis www.audress.com elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

 

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

 

9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinkalapius.

 

  1. Informacijos siuntimas

 

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.

 

10.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. paštu bet kuriuo paros metu ar teirautis telefonu darbo laiku.

 

10.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.

 

10.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

 

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.